Dnes je 18.06.2024
Shrnutí vývoje od sametové revoluce
Vloženo dne : 26.05.2010

Co stihly zlodějské vládní garnitury za 20 let v ČSSR pak ČSFR a nakonec ČR.
20 let je jedna generace člověka. I pro naši novodobou historii je toto období rozhodující. Uplynulo víc jak 20 let od státního převratu uskutečněného v r.1989 pod názvem „sametová revoluce“, stojí se za to ohlédnout, co naši neschopní a všehoschopní stihli:

Rozprodat většinu strategických podniků jako jsou vodárny, rozvodny elektrické energie atd..
Rozprodat většinu největších výrobních kapacit (pivovary, sklárny, textilky, hutě, strojírny, automobilky, cukrovary atd.) do rukou převážně zahraničních „investorů“, kteří zpravidla po uplynutí daňových prázdnin výrobu zastavili jako nežádoucí konkurenci jejich zahraničních firem.
Část národního majetku pomohli rozkrást.
Nenávratně zlikvidovat textilní a elektronický průmysl zaplevelením trhu asijským zbožím bez celních bariér.
Zlikvidovat světoznámý sklářský průmysl, zlaté ruce českých sklářů poslali na pracovní úřady.
Zlikvidovat tradiční výrobu obuvi, motocyklů, sirek, cukru (nebo i znojemských okurek) a řadu dalších pro ČR tradičních oborů.
Zbourat nebo nechat zchátrat továrny.
Nekoncepční, nesmyslnou zemědělskou politikou nechat zdecimovat, stáda skotu, pěstování ovoce, zeleniny a tradičních lukrativních plodin, jako chmel a cukrovka a nahradit je řepkou pro výrobu bionafty.
Domácí produkty nahradit dovozem ze států, kde je výroba dotována. Tím zlikvidovat soběstačnost státu v zásobování obyvatel potravinami.

Rozkrást státní majetek, který byl staletí budován a shromažďován našimi předky.
Zanikly a zanikají různé firmy a banky, které měly ve světě staletou historii ( ČKD/ Kolben-Daněk, Poldi Kladno, Živnostenská banka, cukrovary, Vítkovice a další).
Neuvěřitelným způsobem se rozkradl náš zlatý poklad, který byl uložen ve státní bance - toho budeme sakra litovat!!!
Umělé vytvoření platební neschopnosti a prostředí pro tunelování (např. zrušen hospodářský zákoník a hlavně paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaplatit fakturu do čtrnáctí dní!)
Záměrné zpožďování, nebo nevyplácení mezd zaměstnancům (Zrušeny paragrafy, kterými byla stanovena povinnost zaměstnavatele vyplatit zálohu na mzdu do čtrnáctí dní až tří týdnů v daném pracovním měsíci a do 14.následujícího měsíce vyplatit doplatek za odpracovaný měsíc. Na západ od nás se vyplácí mzda na konci každého odpracovaného týdne! Tak si banky a zaměstnavatelé mastí kapsy na úkor zaměstnanců.
Kvalitní ornou půdu likvidovat a na ní stavět sklady, montážní haly, nákupní centra
Likvidovat lesy a dřevo vyvážet do zahraničí.

Důsledkem této vedoucí politiky (zčásti hloupé a zčásti promyšlené k vlastnímu prospěchu) byla vzata lidem práce a vytvořili zhruba půlmilionovou armádu nezaměstnaných, závislých jen na prázdné státní pokladně.
Dopustit i ztráty na životech bezvýchodně nezaměstnaných, zadlužených včetně vražd ze zoufalství.
Lidé, kteří nepracují a nevydělávají, nenakupují výrobky a vedou ke krachu další výrobce.
Umožnit aby se naše země stala smetištěm „rozvinutých krajin“ - dovoz odpadů, podřadných a znehodnocených potravin, zkaženého masa, zeleniny a ovoce.
Zamořit náš stát igelitem a různými plasty, místo bývalého skla a papírových pytlíků.
Vytunelovat velké množství bank, kampeliček a investičních fondů. Tyto ztráty v bankách sanovat ze státního rozpočtu ve výši okolo 600 miliard Kč.
Zadlužit stát na několik generací gigantickými daňovými úniky a nesmyslnými výdaji.

Dopustit bilionové zadlužení jednotlivých občanů lživými reklamami a nabídkami půjček.
Dojit státní pokladnu předraženými státními zakázkami firem, v jejichž vedení a dozorčích radách sedí bývalí i
současní politici nebo jejich rodinní příslušníci.
Připravit tento stát k ekonomickému bankrotu.

Dopustit finanční oligarchii s diktátem bank, které odírají klienty formou lichvářských úroků zejména hypotéčních úvěrů, nízkými úroky vkladů a naopak zpoplatněním faktu, že jim klient svěřil své peníze pro jejich hospodaření.
Dále omezit státní suverenitu.
Vyměnit diktát RVHP za dokonalejší diktát EU, jejíž úředníci rozhodují o našich syrečcích, guláši, rumu, vinohradech, počtech skotu i tvaru okurek atd..
Z Ústavy státu udělat účelový pamflet.
Neskutečným množstvím záměrně zpackaných a neprůhledných zákonů, vyhlášek a jejich novel docílit legislativní džungle.
Dopustit nevymahatelnost práva. Soudy jsou zkorumpované, vedou desetitisíce sporů do ztracena, nebo podléhají politickým a jiným tlakům. Dosažení práva a rychlého soudu v této zemi je sci-fi (např. kauzy katarský princ, Kožený, Pitr, Krejčíř atd.)
Došlo k propojení soudců, advokátů, státních zástupců a exekutorů s politiky a kriminálním podsvětím včetně mafií. Politikové, soudci, policisté, proti kterým se objeví důvodné podezření ze spáchání trestných činů nebo ze střetu zájmů, nerezignují a nelze je odvolat; kauzy ustojí a brzy se na ně zapomene, neboť jsou překryté novými průšvihy. V poslední době viz kauza VŠ v Plzni, fakulta právní

Nedořešit a zamést všechny velké kauzy např. Lehké topné oleje, Rumová aféra, konto ODS ve Švýcarsku, padáky a výškoměry v resortu ministerstva obrany,Pandury, pistolová pouzdra atd.
V této státní džungli trvale rozšiřovat přebujelou administrativu, větší než má např. daleko větší Francie. Tato administrativa se stala soběstačnou a samobobtnající, nezávislá na potřebách obyvatel.
Permanentně hrát hru „Škatulata hejbejte se“, při které stále stejní lidé mění posty na různých ministerstvech, aniž by měli šanci alespoň pochopit problematiku resortu, který mají řídit.
Jediným cílem občany zvolených vyvolených je udržet se co nejdéle ve funkcích a rychle zbohatnout.
Zcela zvrátit morální hodnotovou stupnici člověka. Násilí, korupci, surovost a aroganci legalizovat jako normální stav demokracie (viz.Direktiva Allana Dullese.).
Osobním příkladem velké části politiků vytvořit obecné mínění, že práce je tou poslední možností, jak poctivě vydělat peníze.
Vytvořit vrstvu zbohatlíků, kteří bez práce žijí lépe, než tvrdě pracující špičkoví odborníci a specialisté. !!!
Dopustit vyhazování milionů korun a spolufinancovat přihlouplé a lživé volební kampaně, a nepřehledného množství politických stran.
Dopustit, aby politické pidistrany rozhodovaly o důležitých resortech ve státě cestou svých ministrů, tlupou poradců a „lobistů“.
Vymýtit pocit odpovědnosti a oddanosti občana ke své zemi.

Omezovat, překrucovat a zlikvidovat znalosti o historii vlastního národa, o činnosti významných osobností našich dějin.
Za hrdiny prohlásit pochybné mediální hvězdy, vlastizrádce, kriminálníky, defraudanty a záškodníky.
Ze společenství Varšavské smlouvy se rychle schovat pod křídla NATO, „bránit“ naši vlast v Afghánistánu a jiných pro ČR „důležitých“ zemích.
Zlikvidovat výkonné profesionální policejní složky a nahradit je z části zkorumpovanými lidmi, u kterých lze koupit téměř cokoliv, včetně svobody.
Dopravní policii zdegradovat na výběrčí pokut, pořádkovou policii na asistenci při rvačkách Cikánů, fotbalových fanoušků a jiných nátlakových skupin.
Dosáhnout situace, kdy slušní lidé bydlí za zamřížovanými okny, balkony a trezorovými dveřmi svých bytů a domů, zatímco gauneři a zloději se okolo prohánějí v luxusních autech a za bílého dne beztrestně páchají trestnou činnost. V lepším případě si užívají na vzdálených ostrovech.

Protěžovat nepřizpůsobivou menšinu na úkor celé populace. Státní orgány tolerují jejich kriminalitu a jejich rasistické útoky vůči většině přehlížejí. Každou reakci většiny okamžitě stíhají jako rasově motivované trestné činy.
V jejich prospěch probíhá tunelování státního rozpočtu různými dotacemi, sociálními dávkami a zvýhodňováním.
Zapomíná se na to, že v této zemi žijí i jiné a početnější národnosti, se kterým nejsou žádné problémy a jejich příslušníci se plně integrovali do naší společnosti.
Snaha, aby se občan doma cítil jako cizinec.
Některé oblasti našeho státu jsou vykoupeny a zabydleny příslušníky jiných států a jinými národnostmi nebo problémovými etniky viz. Karlovy Vary, některé vesnice v Krkonoších, části měst, obcí atd..
V mnoha podnicích a institucích je potlačována komunikace v českém jazyce. Na mnoha místech v nápisech i textech, ba i ve sdělovacích prostředcích je používána angličtina či jiný nečeský jazyk.
Spisovná čeština je potlačována, zesměšňována a hnána do ilegality.
O tom, že by veřejné sdělovací prostředky a veřejně vystupující čeští občané, knihy, časopisy atd. měli používat spisovnou češtinu, si můžeme jenom zdát.

Zdraví lidí zdegradovat na byznys vysoce prosperujících farmaceutických firem s osobním podílem některých politiků.
Dopustit zneužívání lékařů pro růst zisku těchto firem.
Zlikvidovat preventivní dětskou lékařskou péči, zejména zubní.
Zlikvidovat povinnost zaměstnavatele zabezpečit preventivní péči pro zaměstnance.
Zavřít řadu nemocnic a poliklinik. Z domovů důchodců, dětských ozdravoven, jeslí a podnikových rekreačních zařízení nechat vybudovat paláce vládních činitelů, ministerstev, bývalé šlechty a cizinců nebo je nechat zchátrat či spadnout.
Zdecimovat osobní železniční dopravu, zlikvidovat levnou a ekologickou vodní dopravu.
Silniční síť přeplnit drahou a přírodu devastující kamionovou dopravou.
Zásadně snížit dopravní obslužnost venkova.
Nesmyslným zdražováním jízdného bez ohledu na tržní mechanizmy nabídky a poptávky odradit cestující používat železnici a následně zrušit spoje i tratě.
V důchodovém systému ponechat „socialistický“ systém výběru daní - zejména zaměstnanců, kteří pak při výpočtu starobních důchodů jako střední třída doplácejí na nejchudší a nejbohatší spoluobčany.
Nezavedením důchodové reformy a nejasnými garancemi za stávající penzijní připojištění, znemožnit zavedení spolehlivého systému ukládání svých úspor na stáří.

A jedna z nejhorších věcí, které se staly:
- rozbití Československa, které tak pracně zakladatelé naší státnosti dávali dohromady,
- velké zadlužení státu přesto, že Československo před převratem r. 1989 byl stát bez dluhů a s majetkem,
- rozbití právního systému a zákonů, které napomohly k rozkradení státního majetku a ožebračení lidí,
- omluva tzv. Sudetským Němcům tj. bývalým fašistům a kolaborantům, jejichž cílem bylo náš národ zotročit a
zlikvidovat ! (Viz. nástupní projev Reinharda Heidricha pro vedoucí žup).
Podle mého názoru je úplně nejhorší vstup ČR do EU a podpis Lisabonské smlouvy, kterou se vzdáváme samostatnosti. Dále vstup do NATO a řitní alpinismus prováděný našimi politiky Spojeným státům.Autor článku : Převzato z diskuze na webu, vložil Reindex
Nový diskusní příspěvek (max 500 znaků)
Jméno : Předmět :


Antispamová ochrana: Kolik je tři krát tři
Diskuse
jméno předmět obsah IP adresa  

Evžen  | 27.5.2010, 11:50
#9459
90.179.xxx.xxx

To Reindex
A suverenitu neztrácíme, za posledních 500 let jsme žádnou"českou" suverenitu neměli, naposled bylo česko pupkem světa za Karla IV., ale to byla zásluha jeho, zpoloviny Lucemburka a ne českého lidu. Takže nemůžeme ztratit to co nemáme, žejo. A soběstačnost...to je dlouhá diskuze, ale v dnešní dělbě práce na světových trzích je soběstačnost jen na škodu, poslední, kdo se ohání soběstačností národní ekonomiky je Severní Korea, už i Kuba se prý chce pootevřít světu, aby v rámci své"soběstačnosti" nezakrněla úplně. Pokud chcete být soběstačný, musíte vyrábět všechno a pak není na světě ten, aby to všechno stihl dělat dobře. To bylo vedle, Reindexi.

Evžen  | 27.5.2010, 11:27
#9457
90.179.xxx.xxx

Mne to teda moc nepobavilo, spíš zklamalo, že tohle někdo může ze sebe vydat.

EVžen  | 27.5.2010, 11:26
#9456
90.179.xxx.xxx

To Reindex
Proboha, Reindexi, vy jste soudný člověk, četl jste to vůbec? Souhlas s Vidlákem, demagogické kombinace pravd, polopravd a lží propagandistického charakteru. Ještě chybí, aby porevolučním činitelům přiřkli i včerejší deštivé počasí. To jste, myslím, nedocenil. Za sebe musím řící, že od takové propagandy v duchu soudruha Štěpána se já distancuji. Cosi o věcné podstatě těch keců vím a lže se tam ohromně. A je za tím cítit i nostalgie po regulaci veřejného života ve jménu...koho a čeho, Reindexi? Nechcete nám říci, že Vy s tím souhlasíte, nebo ano?????????????

Reindex  | 26.5.2010, 23:51
#9448
90.177.xxx.xxx

re Proboha
Okopíroval jsem to bez úprav, je tam něco vytrženo z kontextu, třeba ty motorky jak zmiňujete (v r.1989 byly už dávno mimo mísu). Ale v principu jde o to, že ztrácíme suverenitu, svobodu, soběstačnost. A o rozprodání většiny republiky snad není pochyb.
Příště se polepším...

Vidlák  | 26.5.2010, 21:31
#9438
82.100.xxx.xxx

Proboha
to jste snad opsal z Haló novin, ne?

Ale i tak jsem se pobavil, namátkou např.
- "tradiční výroba motocyklů" (bože můj, tu dávno zlikvidovali už komunisti neb soudruh Zápotocký slíbil "každému pracujícímu osobní auto" - za pouhých cca 40 či 50 měsíčních výplat:-))))

-elektronický průmysl - myslíte snad ty úžasné výrobky firmy Tesla(zlí jazykové říkalí, že to znamená "TEchnicky SLAbé výrobky, Nikola Tesla si takové znevážení svého jména nezasloužil!)
Proč jsme si tedy chodili do Tuzexu pro ty Grundigy a Panasoniky???

Neuvěřitelná snůška lží a polopravd...

  0/0  
Zobrazuji "pouze" posledních 1000 příspěvků. Ostatní příspěvky najdete v historii diskuse (8 Mb+).