Dnes je 21.04.2024
Kauza SUPERMARKET ve Vrbně
Vloženo dne : 18.01.2010

Obchodní řetězce už stojí o městečka
VRBNO POD PRADĚDEM - Pokud investoři záměry nezmění, mohlo by mít též městečko pod jesenickými kopci Vrbno brzy tři prodejny velkých řetězců. A to přímo v centru.
Autor:
Alena Kiedroňová
0×0×0×2×25.9.2007 12:04


Autor: Marta Myšková

„Nepředpokládám, že by to většině občanů vadilo,“ říká starostka Helena Kudelová. Jinak tomu bude u malých živnostníků. Kde chybí konkurence, tam zákazník zpravidla platí víc než jinde, bez ohledu na to, že do kapsy tu má docela hluboko. A to v městě s necelými sedmi tisíci obyvateli a dvanáctiprocentní mírou nezaměstnanosti i nízkou úrovní výdělků mnozí skutečně mají.

Vrbenští už několik let čekají, až v blízkosti okružní křižovatky vyroste – nedaleko Alberta – prodejna Plus Discount. Přípravu stavby totiž zablokovala některá zamítavá stanoviska státní správy i občanských iniciativ. Šlo nejen o vzhled objektu a jeho umístění ve středu města, ale také zpochybnění potřeby mít podobné diskontní prodejny právě v městečku pod horami. Německý investor pak hledal možnosti, jak výhrady eliminovat, mimo jiné částečně upravoval projekt.
„Nikde jinde v republice nenarazil na takové problémy jako tady, přesto od záměru neodstoupil,“ řekla Kudelová. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva města informovala veřejnost, že předběžný zájem stavět ve Vrbně má další německý investor. „Na místě dnešní štěrkové plochy u okružní křižovatky by chtěl postavit prodejnu Lidl. Jsem překvapena, že je ochoten jít do jiné stavby, než je obvyklé. Velmi vzhledné, navíc v patře s prostory pro bydlení,“ řekla starostka.

Společnost radnici předložila jen předběžný návrh včetně podoby objektu. „Zastupitelé se s návrhem seznámili, víc se jím budeme zabývat, teprve až firma oficiálně požádá o koupi pozemku. Ten vlastní město,“ potvrdila starostka. Územní plán pro vybranou lokalitu počítá s objekty pro obchodní činnost, gastronomické i jiné služby či ubytování. Návrh tedy není nijak v rozporu s vizí, jak by případně střed města měl jednou vypadat.

Markety by současně vyřešily nedostatek parkovacích míst v obchodní zóně. Obchodní řetězce postupně budují pozice také v malých městech. Plus Discount má v České republice 136 prodejen a další chystá, o koupi marketů ale usilují giganty provozující v ČR například prodejny Billa a Penny Market či Tesco. „Překvapením je pro nás informace, že investoři vědí o záměrech konkurence a nevadí jim, že by jejich prodejny Plus a Lidl stály prakticky vedle sebe,“ dodala starostka Kudelová.


Výstavbu supermarketu ohrožují průtahy v územním řízení
Vrbno pod Pradědem - Územní řízení o umístění velkoprodejny Plus Discount pokračuje. Město nemá šanci jednání urychlit.

Autor:
Karel Janeček
0×0×0×2×6.8.2008 8:00


Autor: DENÍK/Jiří Sejkora

Nové prodejní místo má ovlivnit trhve Vrbně pod Pradědem. Místní mají velmi omezené šance pro nákuppotravin a dalšího druhu zboží. Prodejci toho využívají a nasazují extrémně vysoké ceny. Novývelkoobchod by jim byl konkurencí. „Co víme, tak už chtějí market postavit tak osm let a stále se nedaří. Ve Vrbně je dosti draho, což je taky potíž pro obyvatelstvo, které má nízké příjmy,“ smutně konstatoval čtenář ukrývající se pod mailem impuls.vrbno@seznam.cz.

Řízení však vrbenská radnice zahájila v prosinci roku 2006, úředníci jej tedy vedli ještě podle starého stavebního zákona. Proti rozhodnutí úřadu o výstavbě se ke krajskému úřadu odvolalo Hnutí Duha. A krajský úřad konstatoval, že došlo k pochybení. „Krajský úřad Moravskoslezského kraje v odvolacím řízení zjistil vady v územním řízení, které způsobily nezákonnost napadeného rozhodnutí. V žádném případě se nejednalo pouze o formální důvody,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu Barbara Odstrčilíková.

Odlišného názoru je vrbenská starostka Helena Kudelová. „Z mého pohledu jsou prostě viděny některé věci jako spíše formální, byť ze strany odborníka na stavební řád jsou posouzeny jako nezákonnost.“ Krajský úřad letos 7. ledna zrušil územní rozhodnutí vydané vrbenským stavebním úřadem a vrátil je zpět k novému projednání. Již zahájené územním řízení nyní pokračuje. „Pro nás laiky platí, že se prakticky začíná znovu s projednáváním od počátku, jediné, co nemusí udělat investor, je podat novou žádost,“ varovala Helena Kudelová.

Každý účastník územního řízení má přitom i nadále právo podat i proti nově vydanému rozhodnutí odvolání. „Odvolatel se zkrátka chová podle zákona. Při podání odvolání až po vydání rozhodnutí, a spíše ke konci odvolací lhůty, se pak lze domnívat, že jde ze strany Hnutí Duha o oddalovací taktiku,“ uvažovala Helena Kudelová.

Občany trápí vysoké ceny v místě, kdy zřejmě konkurence stávající sítě malých prodejců nemá výrazný vliv na úroveň cen. Investorovi vznikají ztráty už jenom tím, že náklady stavby s časem rostou. Město jako samosprávný orgán bohužel v této situaci není v roli ani hráče a režiséra vůbec ne. „Bohužel jsem v zahraničí a nesleduji vývoj situace. Samozřejmě je třeba vytvořit urbanistický plán pro celé dotčené území, to jsme požadovali po paní starostce. Bohužel bez odezvy,“ prohlásil Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky. „V podstatě pokud občané Vrbna budou pasivní, tak se situace ve městě jenom zhorší. Ceny budou vysoké i nadále a pár místních obchodníků to vzdá,“ dodal Ivo Dokoupil.

Odpovědi mluvčí Moravskoslezského kraje Barbary Odstrčilíkové na otázky redakce
1. Je pravdou, že díky odvolání Hnutí Duha šlo rozhodnutí o schválení plánované stavby na přezkum na krajský úřad a ten zjistil některá pochybení v rámci vedeného řízení, spíše však formálního charakteru?
Krajský úřad MS kraje v odvolacím řízení zjistil vady v územním řízení, které způsobily nezákonnost napadeného rozhodnutí. Jednalo se zejména o rozpor umisťované stavby s platnou územně plánovací dokumentací, nezajištění splnění všech podmínek dotčených orgánů v jejich stanoviscích a další. V žádném případě se nejednalo pouze o formální důvody. Jen pro upřesnění, územní řízení bylo zahájeno v prosinci 2006 a je tudíž vedeno podle starého stavebního zákona.
2. Odvolací orgán pak při přezkumu obsahu odvolání řeší zřejmě i nové územní řízení?
Žádné nové územní řízení vedeno není. Podle výroku rozhodnutí krajského úřadu bylo územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem dne 7. 1. 2008 zrušeno a vráceno k novému projednání ... tzn. že se pokračuje v již zahájeném územním řízení.
3. V průběhu územního řízení nevyužili zástupci Hnutí Duha v žádné fázi možnosti uplatnit připomínky v rámci termínů pro uplatnění připomínek, kdy v rámci řízení je povinnost správního orgánu se s připomínkami vypořádat. Při podání odvolání až po vydání rozhodnutí a spíše ke konci odvolací lhůty se pak lze domnívat, že jde o oddalovací taktiku?
Každý účastník řízení územního řízení má právo podat proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolání, přičemž není podstatné, zda v řízení námitky uplatnil či nikoli.
4. Občany trápí vysoké ceny v místě, kdy zřejmě konkurence stávající sítě malých prodejců nemá výrazný vliv na úroveň cen. Investorovi vznikají ztráty už jenom tím, že náklady stavby s časem rostou. Město jako samosprávný orgán bohužel v této situaci není v roli hráče ani režiséra. Jak v této situaci může napomoct k řešení krajský úřad?
K vydání územního rozhodnutí pro danou stavbu je příslušný pouze stavební úřad. Krajský úřad nemůže do prvoinstančního řízení v žádném případě zasahovat, neboť by pak mohl být ze strany účastníků řízení v případném následném odvolacím řízení napaden pro podjatost.


Market ve Vrbně? Asi ano
Vrbno pod Pradědem - Vše nasvědčuje tomu, že ve Vrbně pod Pradědem vznikne příští rok nový supermarket. Investor se vzdal záměru na výstavbu původně uvažovaného marketu, nyní zvažuje zcela odlišný obchodní řetězec.

Autor:
Karel Janeček
0×0×0×6×26.11.2008 5:52


Autor: DENÍK/Archiv VLP
„Domnívám se, že podhorské město Vrbno další supermarket potřebuje, a to nejsem sám. Ve Vrbně je dosti draho díky nízké konkurenci, je zde velmi nízká nabídka zboží, málo se obchodníci orientují na potřeby svých zákazníků a v neposlední řadě i otvírací doba prodejen je až k pláči,“ posteskl si občan z Vrbna s e–mailovou adresou impuls.vrbno@seznam.cz.
Zůstává otázkou, jak by si pisatel do budoucna situaci představoval. „Je to poprvé, co slyšíme stěžování na krátkou provozní dobu. Ze strany místních podnikatelů spíše slyšíme stesky, že po sedmnácté hodině je již malý počet nakupujících a delší prodejní doba nemá význam. Konec konců, je skutečně cílem společnosti mít obchody otevřené do noci?“ uvažovala vrbenská starostka Helena Kudelová.

Zkušenosti ze světa prý hovoří právě o tendencích, vedoucích k usměrnění otvírací doby marketů do rozumných mezí. „Vždyť prodlužování prodejní doby není ve své podstatě služba veřejnosti, ale nástrojem konkurenčního boje,“ konstatovala Helena Kudelová.
Jisté je v současné chvíli toto: ve Vrbně pod Pradědem se mohou lidé těšit na novou velkoprodejnu. Vyrůst by měla v lokalitě nedaleko kruhového objezdu, spíše ale posunuta do prostoru naproti nové lékárny Magnus. Jde o pozemky ve vlastnictví soukromé společnosti. Tento investor upustil od záměru výstavby marketu Plus Discount a zvažuje jiný typ řetězce.

„Záměr investora tedy stále trvá, snad již nebude nic bránit zahájení výstavby v roce 2009. Co se týká například prodejní doby v Albertu, otevřeno je v sobotu do 14, v neděli do 13 hodin. Ve Vrbně funguje s prodlouženým prodejem i o víkendu další prodejna na Husově ulici,“ doplnila starostka Kudelová.


Zdroj: www.bruntalsky.denik.czAutor článku : Joughe
Nový diskusní příspěvek (max 500 znaků)
Jméno : Předmět :


Antispamová ochrana: Kolik je tři krát tři
Diskuse
jméno předmět obsah IP adresa  

Milan  | 7.3.2011, 19:59
#12122
90.176.xxx.xxx

opět neúspěch
http://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/stavba-diskontni-prodejny-ve-vrbne-se-odvolanim-pr.html

Berenika  | 15.11.2010, 17:13
#11066
85.207.xxx.xxx

Střecha supermarketu
Když si vybavím, jak vypadají prodejny Lidlu a Penny, byť se sedlovými střechami,o materiálu "vhodném do podhorského městečka"(co tím tak asi je myšleno?) nemluvě, nemyslím si, že by to bylo to pravé ořechové do centra. Když už, tak tyto objekty patří na okraj a může se tam roztahovat i velké parkoviště pro zástupy nakupujících.

Pavel  | 4.10.2010, 02:02
#10052
90.177.xxx.xxx

Střecha
Díky pane Dokoupile alespoň za tu sedlovou střechu.

Ivo Dokoupil  | 3.10.2010, 21:51
#10051
90.176.xxx.xxx

Diskont Vrbno pod Pradedem
Vazeni Vrbenaci! Pokud mam spravne informace, nase pripominkovani uzemniho rizeni umoznilo najit nekolik proceduralnich chyb, ktere zpomalily projekt. Diky zasahum obetavych uredniku z Bruntalu se podarilo primet investora alespon k tomu, aby nakupni centrum melo sedlovou strechu a bylo z materialu, ktere se do podhorskeho, komunisty zcela zniceneho mesta, aspon trochu hodi. Odpoved na reakci pana Oriona: nebojim se odovednosti za sve jednani a zasahovani do uzemnich rizeni. A neni problem pro Vrbno vymyslet lepsi reseni, Diskont v centru opravdu nema co delat. Staci nam poskytnout platy vrbenskych uredniku a jsme schopni do roka vypracovat studii rozvoje centra, vyhlasit architektonickou soutez na jeji zpracovani a zamyslet se nad koncepci vystavby a rozvoje centra na dalsich 50 az 100 let a zamezit tak nekoncepcnim placnutim typu "prisel investor a ma zajem stavet". Divim se Vrbenakum, ze voli politiky, kteri nemaji invenci, nechteji ani po 4 letech diskusich o Diskontu hledat jina reseni a kteri svou apatii zasadi ranu i tem zkomirajicim vrbenskym obchodnikum. ivo.dokoupil, hnuti duha jeseniky, ucastnik uzemniho rizeni

stary mlynar  | 16.4.2010, 06:44
#9147
85.160.xxx.xxx

dva markety
Nepovšiml jsem si, že by dvě benzinky naproti sobě nějak snížily cenu benzinu ve Vrbně.

Radim  | 5.4.2010, 12:26
#9004
210.138.xxx.xxx

už to dlouho trvá, ale snad bude...
Přesně tak. V každém případě další obchoďák, typu i Lidl, Penny, Tesco by přispěl k širší nabídce jak zboží, tak služeb. Je potřeba si uvědomit, že místní maloobchodníci jsou na vše sami a to se podepisuje jak na službách k zákazníkovi, tak v nabídce zboží! Kolikrát má člověk problém sehnat nějaké to koření do správného jídla atp. Může se ovšem jednat i o jiný segment, to nezpochybňuji. Naši maloobchodníci nestíhají reagovat na tlak konkurence a trhu, jelikož se spokojili také s "nějakým" tím příjmem, který je nedělá nezaměstnanými. Jsou málo podnikaví a snaží se např. spíše více omezit a ušetřit např. na personálu, způsobu prodeje což se nevyplácí. Principy obchodu a postavení na trhu jsou jim velmi vzdálené a proto nezbývá, než se konečně dočkat již zkušených postupů jak řízení obchodu, lidí, tak hlavně prodeje, reklamy a nabídky zboží či delší provozní doby. To nám může zajistit jedině cizí investor (kapitál), který je krytý svou sílou v případě výpadku jak trhem celé ČR, tak i mezinárodním spojením. Často mi osobně není jasné, proč se zde místní zamýšlí nad zdejšími maloobchodníky. Myslím, že tyto záležitosti vyřeší trh sám a není potřeba řešit jejich chcete-li budoucnost, obzvlášť když oni sami neřeší potřeby místních obyvatel a jen žijí ze dne na den bez sebemenšího zlepšení. V případě Vrbna vězte, že ta kupní síla zde je a není potřeba o tom spekulovat. Úvahy typu, kdy člověk chce obchod blízko svého domu na to, aby si "zaskočil" v pantoflích koupit jednu mouku, jsou hloupé a každý rozumný člověk si musí uvědomit,že takový obchod není perspektivní a častokrát zde může spíše narazit na prošlé zboží. Já osobně nakupuji tak, abych měl doma dostatek zásob nikoliv tak, abych každou chvíli lítal v pantoflích do místní prodejny. Na nákupu v marketu vždy ušetřím a najdu co chci. Vrbenský Albert má tu další nevýhodu, že je častokrát přeplněn lidmi tak, že se člověk kolikrát stěží dostává ke svému výrobku. Pro tyto důvody jsem pro další prodejnu a považuji místo v okolí kruháče spíše za obchodní zónu. Náměstí zde není a nebude a tak je jasné, že se zde lidé scházejí spíše za nákupy, nikoliv za poklidnou procházkou po centru městem. Od toho zde v našem malém městě máme jiná místa.

Danula  | 5.4.2010, 09:15
#9002
90.180.xxx.xxx

Petr - supermarket
Pokud můžu mluvit za sebe, tak bych strašně ráda v pantoflích do obchodu. Vzhledem k mému bydlišti v Mnichově, to asi není dost možné. Máme zde dva obchody, které jsou neskutečně drahé, obsahují zboží z Polska, Kauflandu a Lídla. No každý si pomůže jak může. Jdu tam jen v opravdu v nevyhnutelných případech.
Úžasné pečivo z vrbenské pekárny? Po děsných historkách, které kolovaly městem, mám strach si něco takového koupit. A když je tak skvělé, proč nemá firma svůj obchůdek s pečivem.
Zbožňuju řeči typu: to se do podhorského městečka nehodí. A co se hodí? To za chvíli pojedeme nakupovat na koni, protože auto se do podhorského městečka nehodí. To jsem samozřejmě přehnala. Že si tady sami vypěstujeme zeleninku a ovoce. No, proboha, kdo má na to čas v dnešní době.

jana  | 5.4.2010, 07:59
#9001
90.178.xxx.xxx

supermarket
Já jsem proto,aby tu aspoň jeden obchoďák byl.Nejde o to zlikvidovat živnostníky,ale podívejte se na ty ceny potravin,za které prodávají.Že krachnou?Proč teda nekrachujou v těch velkých městech,kde je plno těchto supermarketů?Je potřeba,aby tu konkurence byla,protože takhle na to doplácí jen obyčejný občan!!!!!!!!!!

Iveta  | 4.4.2010, 15:33
#8999
82.99.xxx.xxx

supermarket
Hurá jen ať tady stojí tři supermarkety za prvé zmizí fronty které jsou neúnosné a hlavně větší nabýtka zboží a to nemluvím o cenách.

Petr  | 24.3.2010, 18:00
#8979
90.176.xxx.xxx

Ano,přesně tak.....
Jasně,vybudujme zde ještě tři supermarkety,které se porvou mezi sebou o ceny,zatímco v tichosti a se slzou v oku budeme sledovat,jak zavřou obchody ti,kteří se o nás starají v sobotu,v neděli,když pošlu dceru v pantoflích v neděli v 10.30 ke "Šrámkům" pro stolní olej,protože mi pochyběl do bábovky.Místo toho se tedy obleču,sednu do auta a pojedu si koupit Ceresol do supermarketu,kde budu dvacet minut hledat místo na zaparkování a pak budu půl hodiny stát ve frontě u pokladny.Myslíte si,že ti drobní potravináři to fakt ustojí??? Vám chutnají rohlíky z Alberta? Vám vadí,že tady máme pekárnu,jejíž chleba je dle mě výborný,Vám je jedno,že ta pekárna třeba padne a pak si budeme kupovat balené "jakožepečivo" v Lidlu,či jiném srandaobchodě?
Přátelé,kdo má potřebu půl dne šmejdit po supermarketu,nechť si udělá výlet do blízkého Bruntálu,je jich tam dost.Nehledě na to,že do města Vrbna,té proklamované "vstupní brány Jeseníků" architektonicky zcela jistě montovaná unimobuňka nepatří.Globál jsme zdědili z dob minulých,ten už tu stojí,ale k čemu stavět další krabici (krabice) ???
Nebudu komentovat Lesoparky,Vrsany a podobné skvělé věci,ale tyto supermarkety ve Vrbně mě fakt nadzvedávají ze židle.

  0/1  
Zobrazuji "pouze" posledních 1000 příspěvků. Ostatní příspěvky najdete v historii diskuse (8 Mb+).