Dnes je 27.05.2024
Šokující objev
Vloženo dne : 17.12.2009

1. Šokující objev - budeme přepisovat dějiny?
Už jsme si zvykli na to, že se na nás ze všech stran řítí nejrůznější informace o objevech, nálezech, a podivuhodných zjištěních všude na Zeměkouli a dokonce i mimo ni.
Vlastně se to stalo součástí našeho života, už nás to ani neudivuje a nevyvádí z míry, čteme si o tom, sledujeme v televizi, na internetu, prostě žijeme v době, kde stálé změny světa okolo nás patří ke stylu života.
Avšak zpráva, která před několika dny prolétla internetem, je zcela jiného druhu. Je natolik ohromující a šokující, že pokud je jen z části pravdivá, a zdá se, že je, pak může změnit naše pojetí světa víc, nežli objev ohně.
Mladík jménem Wayne Herschel a jeho spoluautorka Birgitt Lederer objevili cosi, co asi v této chvíli ani nedokážeme ještě plně docenit, ale co nás jako lidstvo může posunout okamžitě na vyšší úroveň vědění a myšlení, přičemž boří po tisíciletí tradované a opakované mýty, poučky a rituály.
Může nás donutit nejen přepsat učebnice dějin a knihy o historii, ale směřuje k podstatě nejméně tří nejsilnějších náboženství současného světa a to křesťanství, judaismu a islámu. A nejen to. Dává zcela konkrétní důkaz o tom, že naše země je součástí vesmírné komunity, že lze cestovat mezi hvězdami a že člověk jako druh do vesmírné komunity patří.
Ale také podává důkaz o tom, jak je lidstvo je po staletí manipulováno a klamáno a jak se v průběhu času lidským přispěním kdysi racionální informace staly bájemi a mýty.
O co jde?
Mnozí z nás již párkrát v životě byli na velkých pochybách, zda obraz dějin světa, který nám předkládá současná věda, především historická, spolu s archeologií, antropologií a příbuznými obory, je pravdivý a odpovídá realitě. Pandořinu skříňku pochybností otevřel před desítkami let švýcarský hoteliér Erich von Deniken a za ním celá řada následovníků. Vytvořil sobě a celému hnutí, usilujícímu o alternativní výklad dějin, řadu zjevných i skrytých nepřátel především v akademické obci. Ale také řadu mnohem početnějších příznivců, fandů a obdivovatelů, kteří nejen s nadšením berou do ruky každou novou knihu, která střípek po střípku skládá obraz dějin, lišící se od učebnic, ale sami přispívají k rozluštění různých hádanek, které profesoři věhlasných jmen zametají pod své zaprášené stoly.
Nyní tito bojovníci za alternativní výklad dějin dostávají, jak se zdá, do ruky důkaz, který by měl přesvědčit skeptické profesory a celý svět, že historie byla skutečně jiná a lidé pocházejí z vesmíru.
Právě Wayne Herschel a Birgit Lederer jsou těmi, kteří tento úžasný důkaz předkládají.
Podstatou jejich zprávy pro lidstvo je objev, že pyramidová pole Starého Egypta jsou přesným a nezpochybnitelným geometrickým obrazem stovek hvězd a souhvězdí okolo mléčné dráhy, jejíž pozemským obrazem je Nil. A nejen to. Kamenné monumenty na mnoha místech světa na všech obydlených kontinentech vykazují tutéž ohromující podobnost. Další objevy, která těsně navazují na tato odhalení, jsou stejně výjimečné, provokující a inspirující.
Prosím, neváhejte a otevřete si webové stránky http://www.thehiddenrecords.com a žasněte

2. Šokující objev -hvězdní předkové lidstva
Jestlipak již jste navštívíli webové stránky http://www.thehiddenrecords.com/ Wayna Herschela?
Pokud ne, učiňte to co nejdříve, nejlépe ihned. Čtete-li anglicky- dočtete se věci, které dokazují(jsou-li pravdivé), že lidstvo jako celek vděčí za svou existenci, vzhled a svou civilizaci bytostem, které přicestovali z hvězdného nebe ze souhvězdí okolo Plejád ze vzdálenosti stovek světelných let. A pokud anglicky neumíte dostatečně, vězte, že Wayne Herschel zde sděluje, že kosmické tajemství bylo konečně odhaleno, i když naši pravěcí předkové o tom dobře věděli. Začalo to v Egyptě, Stonehenge, Tikalu....
Grafické zobrazení těchto stránek Vás i bez větší znalosti jazyka povede jednotlivými objevy a přesvědčivým způsobem Vám v obrazovém seriálu sdělí, v čem spočívá podstata objevu a jak jej můžete interpretovat.
Předvede a myslím, že i dokáže, že kdysi v dávnověku existovala celoplanetární kultura, která svůj původ odvozovala od hvězdných předků v souhvězdí Plejády. Ta nejen v Egyptě, ale na desítkách dalších míst všech obydlených kontinentů vytvořila a způsobem, překonávajícím tisíciletí zachovala svou vizitku, dokazující kdo byli a odkud přišli. A protože nevíme o tom, že by existovali na této planetě i jiní inteligentní tvorové, kteří vznikli jinak nebo přišli odjinud, musíme se domnívat, že tito stavitelé kamenných vizitek-monumentů, byli naši vlastní předkové.
Je to dobře nebo špatně?
Určitě dobře. I když o tom moc nevíme, začínáme si uvědomovat, že naše pýcha domnívat se, že jen my, dnešní lidé, jsme vrchol vývoje veškerého vesmíru, je omyl. Nevznikli jsme ani náhodou, jak vývojové teorie sugerují, ani nejsme vrcholem čohokoliv. Jsme jen projevem jakéhosi stupně organizace vesmírné hmoty, pocházející ze vzdálených končin. Nejspíš je to zákonitý jev,stejně jako rozšiřování živých organizmů z jednoho rybníčku do druhého, přestože nejsou viditelně spojeny.
Tak z hrušky dolů, milí spolupozemšťané, přestaňte se nadýmat pýchou nad svou jedinečností a přijměte fakt, že jste součástí hvězdné civilizace, pokrývající Galaxii nebo Galaxie, byť jste jen nováčky. Uvědomte si, kdo jste a kam patříte, přijměte zodpovědnost sami za sebe a vezměte na vědomí, že tu nejste sami, že kdosi lepší, chytřejší a dospělejší se na Vás dívá s právem komentovat, co a jak děláte. Tak se podle toho začněte chovat. A netvařte se, že to tak není, vždyť už Vaši-naši předkové to dobře věděli a zanechali o tom zprávu. Tu, kterou Wayne Hersechel právě předkládá.

3. Šokující objev - Revoluce v srdcích a přeměna víry

Pokud má Wayne Herschel pravdu a jeho objevy, publikované na stránkách http//www.thehiddenrecords.com budou platné, svět se změní. Už nikdy nebude takový, jaký byl předtím.
Proč?
Protože přinesl důkazy o tom, že lidstvo pochází z Vesmíru, není samotné a není vrcholem stvoření. Vlastně míří na kořeny všech "největších" náboženství, které lidstvo doposud přijímalo, a to křesťanství, islámu, judaismu.
A činí tak nezáludně, bez agrese a zloby. Pouze říká a dokládá důkazy, že svatá písma těchto náboženství je třeba brát doslova, nikoliv jako alegorii nebo symboliku.
Místo "starých" náboženství nabízí něco, co se zdráhám nazvat náboženstvím, i když je také založeno na úctě a uctívání. Jde spíše o všeobecnou životní filosofii vycházející z poznání, že Bůh existuje, že Bůh je opravdu světlo, avšak ne alegorické, nýbrž skutečné, to které svítí v hloubi Mléčné dráhy, že Bůh nemá jedno sídlo někde v hmotném světě, ale je vše pronikající silou, přítomnou v každé hmotné částici a prýštící z centra Galaxie nebo Galaxií a jeho stvořitelská úloha leží mimo nám pochopitelný prostor a čas kdesi v místech, kde a kdy probíhal Velký třesk stvoření hmoty. Nevytěsňuje tedy Boha z našich srdcí, ale pouze jej přemisťuje kamsi do místa, které fyzika a matematika nazývá singularitou.
Vše ostatní je popsatelné a definovatelné přírodními principy a zákony.
Stvoření člověka, lidstva a lidské civilizace, jež bylo doposud většinou nazýváno dílem Božím, vkládá nyní do pomyslných rukou bytostí z masa a kostí, pocházejících z konkrétního místa v blízkém Vesmíru a jejich počin, který je ryze racionální a cílený za konkrétním účelem, bychom popsali dnešním jazykem jako genovou manipulaci či rekombinaci za účelem vytvoření živého organizmu ke konání určitých prací se schopností reprodukce a vybaveného určitou inteligencí.
Přesto, že způsob stvoření člověka je v současných náboženstvích podstatnou součástí víry a jeho transformace tyto víry nabourává, není to nejdůležitější. To co opravdu bourá současné náboženství je nabídka podložená důkazy, že svaté knihy, popisující podstatu našeho světa, je třeba brát doslova. Tím je vzat vítr z plachet zástupům těch, kteří po tisíciletí vykládali, jak je třeba zapsaným sdělením rozumět a co měl autor - Bůh na mysli. Za dlouhou doby byly vytvořeny systému, jak věřícím věci vysvětlovat a instituce, které tento proces organizovaly a řídily. Tyto instituce-církve, postupně přebíraly vůdčí úlohu ve světě lidí a díky neuchopitelné a nehmatatelné bázi, na které stály, nemohly být nijak konfrontovány s realitou a zbaveny své výlučné pozice. Sice došlo v průběhu dějin k jejich dílčím neúspěchům, avšak církev či církve je dokázaly překonat a svou pozici si udržet. Teprve dramatický nástup vědeckého poznání, technické revoluce a nakonec prokázání mimozemského původu lidstva vytvořily podmínky k nástupu nové filosofie či víry. Je-li Bůh opravdu silou prýštící z centra Galaxie z místa, které astronomové nazývají"černou dírou" , proniká-li vším a je obecnou vlastností částic hmoty, pak jeho pochopení je snadné, působení přímé a úloha církví jako prostředníků mezi Bohem a člověkem končí. Samozřejmě se zde otevírá prostor pro jiná pravidla, regulující děje v životě člověka jako např. Karmické zákony, fyzikální působení modlitby, duchovní nauky, pochopení přeměny hmoty v energii a naopak. Otevírá se také možnost jednoduchého vysvětlení jevů, které byly vytlačeny kdesi na okraj lidmi přijímané reality, přestože jejich účinky jsou zřejmé a prokazatelné. Jedná se o různé parapsychologické jevy, mystické zážitky, joginské výkony, akupunkturu, odečítání a náprava aury, mimosmyslové vnímání, jevy deja-vu, telepatie, telekineze a jiné a jiné, pro které současná oficiální věda, chtě nechtě postavená na pilířích církevních nauk, nemá vysvětlení. Zřejmě pak bude také možné otevřeně přijmout i běžné jevy denního života, o kterých sice dobře víme, že existují, avšak cudně o nich mlčíme, neboť jejich podstatě nerozumíme. Od proutkařů, nalézajících vodu, kovy a ztracené děti až po Heisenbergův princip, komunikující rostliny a energii vyzařující minerály nevyjímaje.
Blahoslaven budíž Wayne Herschel, neboť jeho přispěním se nám otevírá zcela nový a možná lepší svět. Svět, jehož obraz jsme jen tušili za oponou mýtů a pověstí, svět, do kterého někteří vizionáři v průběhu věků i nahlédli a obvykle za to zle zaplatili, ale ve kterém naší pradávní předchůdci žili. Svět, jehož existenci, a to je zejména pozoruhodné, připouští i konservativní Vatikán ústy svých oficiálních představitelů. Zdá se, že se kruh, tento pradávný symbol spojení minulosti a budoucnosti, uzavřel. Zdá se, že věda a víra přestávají soupeřit a vzájemně se prolnou. Zdá se, že budeme schopni poznat sami sebe a porozumět věcem. Je to dějinná událost, která se stane jen jednou za desetitisíce let. Zdá se, že máme to štěstí být při tom.

Autor článku : Ing. Evžen Suk
Nový diskusní příspěvek (max 500 znaků)
Jméno : Předmět :


Antispamová ochrana: Kolik je tři krát tři
Diskuse
jméno předmět obsah IP adresa  

Didi Haifa  | 13.1.2012, 21:19
#13169
217.28.xxx.xxx

Šokující objev
Štěstí být při tom máme již 5772 let a pokud jsme neodmítli šokující objev v díle a osobě Ježíše Krista a tím jsme nebyli tak schopni překonat sami sebe, budeme každý další šokující objev odmítat stejně jako Pravdu. Snahou těchto tvrzení je přijmout satana jako mimozemskou bytost až podle bible nastane čas. Nikomu nelze nic vnutit, ale lze to pod záminkou každému nabídnou a to i něsčetněkrát pod odlišnými motivy. Inu o tom, že je člověk " nahý " není třeba více psát. Stačí se jen zamyslet,máme-li čím.

Evžen  | 28.5.2010, 00:24
#9469
90.179.xxx.xxx

Ludvík Souček
byl velký propagátor netradičního pojetí světa a jeho vývoje. Kromě Tušení napsal i spoustu beletrie, třeba Cesta slepých ptáků a jiné. Ale hlavně se nebál a to i za komunistů vyslovit jiný, od oficiální verze zcela odlišný názor na běh světa, což bylo obdivuhodné. To ho staví do stejného světla jako jeho disidentské kolegy Havla, Dientsbíra a jiné. Akorát pan Souček měl styl uhlazenější a jeho literární licence byla i v dobách tvrdé protireformace za Husáka čtenáři přístupnější a tím i účinnější z hlediska systémové kritiky. On nepsal "komunisti jsou parchanti" ale snadno a dobře zpochybnil to, co bylo pro komouše ideologicky nezpochybnitelné, čímž je docela zesměšnil, lépe řečeno, oni se zesměšnili sami rigorozností svých tvrzení, stojících na vodě ideologických pouček. On by měl být dekorovám in memoriam jako hrdina českého odboje proti komunismu nejvyšší třídy, daleko výše jako Mašínové. Pro mne je zkrátka hrdinou časů mého dospívání.

Reindex  | 2.5.2010, 15:54
#9322
90.177.xxx.xxx

Zajímavé téma
Tento článek a diskuzi jsem přehlédl...
Zajímavé knihy na toto téma napsal i náš Ludvík Souček, takový český Däniken. Dvojice knih Tušení stínu, Tušení souvislosti. Rukopis třetí knihy Tušení světla se ztratil a jsou o něm jen spekulace a konspirace. Měl zde údajně záhady popsané v prvních dvou knihách objasnit. Jediný nalezený fragment Tušení světla byl vydán v roce 1992.
Jedno vím jistě, že to co se nám říká není pravda. Dějiny se přepsaly a pokroutily mnohokrát. Třeba i v nedaleké minulosti, v polovině 19. století si jedna menšina vycucala z prstu svou historii a dodnes z toho těží.
Ještě mrkněte na webu na George Orwella
http://cs.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
Napsal román "1984"
http://cs.wikipedia.org/wiki/1984_(kniha)
Pročtěte si aspoň ten stručný výcuc, pasuje to na mnoho...až člověka mrazí.
Co je ve skutečnosti konspirace a co realita, třeba je to obráceně...

Dimitris  | 26.4.2010, 20:57
#9247
90.178.xxx.xxx

Ostatní
No jo není to tak dlouho,kdy země byla placka kolem které se vše točilo inkvizici to vydrželo několik století tuto teorii udržet,tak za pár set let si tu napíšem,že ten Wayne měl přece pravdu.Je to jistě zajimavé,ale dějepis se upravuje tak často,že vlastně ani nevíme co je pravda.Až budu v důchodě tak se určitě dozvím,že za druhé světové války vytlačili američani němce až před Moskvu oni nakonec za to nemohli,tak že vlastně němci byli odjakživa míru milovný národ a díky američanům jsme na tomto světě šťastní.

Evžen  | 26.4.2010, 01:11
#9245
90.179.xxx.xxx

Pyramidy a ostatní
Máte pravdu, jsem také přesvědčen, že svět byl jiný, než nám to říká oficiální věda. Jak Deniken, tak řada jiných autorů včetně citovaného Wayna Herschela to napsala a doložila. I kdyby měli pravdu jen z desetiny, znamenalo by to, že dějepis je třeba přepsat. Nojo, ale ti vědátoři, kteří píšou ty učebnice, kde se omílají staré nepravdy, by asi museli od válu, od peněz a od pohodlného života. Takový Marc Lehner, Zahi Hawas a mnoho jiných, kteří se vědou dobře živí, možná i naši skeptikové z hnutí Sisyfos by se museli potáhnout za nos. A to se jim asi nebude líbit a ve jménu stability obrazu světa a tzv. "skutečné" vědy(jediná pravá je ta, co vyznávají oni, ooo-, jak originální, církev to už dělá aspoň 500 let)budou dále zesměšňovat a zadupávat do země všechny ty, kdo si dovolí vyjádřit odlišný názor. Ale díky za internet a svobodu informací, i my, kteří pochybujeme, můžeme čerpat z těch neoficiálních informacícg a svůj názor si vytvářet sami, bez posvěcení "skutečnými vědci". Máte pravdu, logika a naše vnitřní přesvědčení má větší cenu, nežli tisíckrát papouškované nepravdy.

Dimitrs Georgiadis  | 25.4.2010, 22:53
#9236
90.178.xxx.xxx

o Egyptě
Zhruba před deseti lety byl v TV jeden dokument o pyramídách ,popíši v kostce.Podle tloušťky vesmírného prachu na zemi se rovná stáří země cca 15 000 let.Pyramidy pochází z období 12 000 le před Kristem,v těch letech a v této oblasti měli v noci na obzoru souhvězdí lva,Nil tvoří mléčnou dráhu,když přiložili nad pyramidy souhvězdí lva do detailu vše sedělo a velikost pyramid určuje zářivost hvězd v souhvězdí.Svinga byl lev její tělo tomu dokazuje.Zhruba 10 000- 8 000 let před Kr.bylo velké období dešťů tělo lva bylo zatopeno,ale hlava byla vlivem větrů a slejváků poškozena.Potom přišli egypťané nalezli trosky,které odkopali a opravili,proto hlava Svingy je neuměrně malá vůči tělu.Bylo tam toho mnohem více,ale to by bylo na dlouho a vše si nepamatuji do detailů.Je to zajimavé,pamatují si to, protože to byl jediný výklad o pyramidách,který se mi jevil logicky.

Evropa  | 12.4.2010, 22:01
#9077
90.176.xxx.xxx

Šokující objev
Úžasné, ale něco mi napovídá , že tyto objevy pan Deniken již učinil před pěknou řádkou let, ale někomu, hlavně církvi se to moc nehodilo, tak ho stále zesměšňují.

  0/0  
Zobrazuji "pouze" posledních 1000 příspěvků. Ostatní příspěvky najdete v historii diskuse (8 Mb+).