Dnes je 18.06.2024
Založení městského lesoparku ve Vrbně
Vloženo dne : 05.12.2009

ZALOŽENÍ MĚSTSKÉHO LESOPARKU

Naše město zpracovalo studii na obnovu lesoparku ve Vrbně pod Pradědem, který se nachází naproti spol. Advanced Plastics, blíže vedle areálu bývalého Vrsanu, který dnes vlastní Město Vrbno.

Studie a projekt obnovy již stála náši radnici několik tisíc a zastupitelé schválili investici městského rozpočtu a prostředků EU do této realizace lesoparku v nemalé částce, spotřebě času, vynaloženého úsilí atd ....


Obnova bude probíhat ve dvou etapách:
1. Řešení celkové regenerace a obnovy zeleně a porostní struktury lesoparku -obnova zeleně zahrnuje nutné asanace a kácení a návrh nových dosadeb kosterní a výplňové zeleně.

Nedostatky
- přerostlá buš, kterou léta nikdo neupravoval,
- zničené stezky a osvětlení z dob kdy Vrbno průmyslově prosperovalo,
- je zde hluk z hlavní silnice a z výrobního závodu Advanced plastics,
- areál je dosti daleko od sídlišť,
- je ve značném kopci, který bude v zimní sezóně těžko dostupný pro úržbu
- úřad dnes těžko zajišťuje běžnou údržbu komunikací,tedy jak bude zajišťovat údržbu zde?
- prostředky z EU nám zajistí akci, ale z rozpočtu ubudou další nemalé prostředky na provoz a údržbu tohoto areálu, který se musí dodržovat na základě smluv a celého projektu, tzn. do budoucna zatížení již tak nevyrovnaného rozpočtu.


2. Vybavenost ploch - projekt řeší kompletní vybavenost území lesoparku parkovým mobiliářem, herními prvky pro dětská hřiště, drobnými stavebními prvky, vodním prvkem a osvětlením průchozích tras lesoparkem.

Nedostatky
- vysoké výdaje na údržbu mobiliáře,
- značná vzdálenost od bydliště hustě osídlených byt. domů,
- hluk z hlavní silnice
- orientace lesoparku je spíše v místě, kde slunce za celý den nezasvítí,tedy se dá předpokládat chladno na odpočinkové aktivity.

FINANČNÍ STRÁNKA:

Celkové náklady na akci jsou ve výši : 14 530 505 Kč

Na regeneraci a obnovu zeleně byla vyčleněná částka ve výši :
6 578 541 Kč
a ty jsou složeny z:
Zdroje žadatele : 496 000 Kč
Dotace z regionálního rozvoje: 493 179 Kč
Dotace z Evropské unie: 5 589 362 Kč

Na vybavenost ploch byla vyčleněná částka ve výši:
7 951 964 Kč
a ta se skládá z:
Zdroje žadatele: 956 631 Kč
Dotace z ERDF: 6 606 704 Kč
Dotace SFŽP: 388 629 Kč


Realizace u akce č. 1 je v období : listopad 2009 - prosinec 2012
č. 2 je v období : duben 2010 - prosinec 2010

Domníváte se, že je záměr starosty, zastupitelů a vedení města správný?
Potřebujeme v jesenických horách a prakticky v místě, kde se okolo našeho města nachází les, tento lesopark?
Je tato akce nyní v době, kdy nezaměstnanost ve Vrbně přesahuje veškeré hranice správnou investicí?
Podpoří tato akce výrazně turismus ve Vrbně a sníží nezaměstnanost na dlouhá léta?
Bude řešit podporu pro místní podnikatelé a firmy, kteří výrazně svými příjmy přispívají do městského rozpočtu?
Máte pocit, že se zde uživí další park s herními prvky,který již dnes je v areálu mateřské šokly na Jesenické ulici?
Z hlediska investice naše město proinvestuje částku ve výši 1 452 631 Kč máte dojem, že jsou tyto prostředky správně investovány?
Máte pocit, že jsou tímto způsobem účelově vynakládány prostředky Evropské unie?
Neměli bychom k prostředkům z EU přistupovat trochu rozvážněji, jelikož jsme právě jedním ze státu EU?Autor článku : Joughe
Nový diskusní příspěvek (max 500 znaků)
Jméno : Předmět :


Antispamová ochrana: Kolik je tři krát tři
Diskuse
jméno předmět obsah IP adresa  

Joughe  | 14.12.2009, 19:13
#8657
90.176.xxx.xxx

Víte, ještě k lesoparku jsem chtěl říct, že mám velké obavy, že tento park v budoucnu skončí stejně, jako ten park předchozí. Zarostlý, neupravený, nebezpečný, zavezený odpadem atd.... Je to až k nevíře, že se v našem městě neumíme poučit z předchozích chyb a v podstatě děláme další chybu právě v podobě realizace obnovy tohoto parku. Cožpak dosud nikomu nedocvaklo, že tento park je ve špatné lokalitě? A to, že již jsou přiklepnuty peníze ještě neznamená, že je nemůžeme odmítnout. Já bych do toho šel a ty peníze bych raději odmítl, než abych je takhle utratil a do budoucna zatížil rozpočet našeho města. Ono je lepší si nekdy říct, že jsem udělal chybu a projekt odříct, než abych si za houpostí bezhlavě tvrdě stál a tu hloupost realizoval.

Joughe  | 14.12.2009, 19:00
#8655
90.176.xxx.xxx

Zdravím, čerpal jsem ze stránek našeho města, jsou tam i další projekty, třeba "chytrá horákyně",nebo např. regenerace bývalého areálu Vrsan, kde se investují další 3,5 mil. Kč do demolice budov. Areál Vrsanu naše město stál plných 8 mil. Kč z rozpočtu,no snad to budou jednou účelně investované prostředky města. Obnova náměstí, alias vydlážděná plocha, projekt za rovný 1 mil. Kč, který zůstal ležet v šuplíku. I takhle mohou skončit projekty, které nakonec nikdo nechce. Víte třeba dnes neexistující spol. Dřevokombinát, to je bohužel dnešní realita uprostřed města, která nám všem zůstala na očích. Společnost, která jej vlastní tj. Energoaqua v Rožnově jej spíše pronajímá a do budoucna snad s tím něco bude dělat. Je ale možné, že nyní v době změn Územního plánu obce dojde k nějaké změně. Uvidíme, ale kdy už nějaká změna nastane... Orione, napsal jste to moc dobře.)

Evžen  | 13.12.2009, 19:16
#8653
90.179.xxx.xxx

Máte pravdu
a mám-li odpovědět na Vaše otázky, musím říci, že ten park není dobrý nápad, a jak vidím, nejsem zdaleka sám, kdo tak soudí.
Joughe, pojďme společně přesvědčovat jak město, tak lidi, aby se spíše zkultivoval Dřevokombinát, jak vzpomíná Honza, nežli budovat parčíky. Energie lidí a peněz není nikdy nazbyt, tak pokud ji máme investovat, pojďme je oboje raději použít na něco smysluplnějšího a obecně prospěšnějšího, jako je ten Dřevokombinát, to je můj návrh.

Orion  | 13.12.2009, 01:48
#8648
78.22.xxx.xxx

Lesopark - nošení dříví do lesa?
Vytváření lesoparku v místě, které je celé umístěno uprostřed lesů, mi nepřipadá vůbec účelné. Pokud chce jít někdo z Vrbeňáků do lesa, nemá to daleko v podstatě nikde a lze jít kterýmkoliv směrem. Je sice hezké, že chce město nějak vylepšit zanedbaný prostor, ale myslím, že nebylo špatné se věnovat spíše hrůznému areálu bývalého Dřevokombinátu, který je zanedbaný také víc jak dost, je v centru města, je nebezpečný, hyzdí a škodí. Přestože je vlastníkem někdo jiný, jistě lze při troše snahy najít řešení, jak areál Dřevasu společně smysluplně využít. Ale to by museli na radnici chtít a pustit se do toho a ne se vymlouvat, že "..oni nemůžou, protože to není jejich..." Je asi jednodušší rozházet prostředky EU, nežli sami něco vymyslet a udělat, jak známo, z cizího krev neteče. Jaroslav má naprostou pravdu, že ve Vrbně je taky řada jiných míst, kde by ty peníze udělaly podstatně lepší službu. Vedle již zmíněných, mimo jiné třeba ohyzdný prostor okolo čističky odpadních vod by se za zlomek té částky dal značně zlepšit a i to je pozemek města Vrbna. Ale tam není moc vidět a město si zde zřídilo hnusnou černou skládku odpadu, se kterým neumí hospodařit, třebaře má na to úředníky.
A i s tím nelze než souhlasit, že radní vymýšlejí ptákoviny většinou neúčelné a zbytečné a občanů se neptají. Jistě nelze pro každou hloupost dělat referendum nebo testovat veřejné mínění, ale už dáááávno mělo město mít zpracovaný jakýsi plán, co a jak by se mělo v průběhu času měnit a zlepšovat. Učeně se tomu říká koncepse a moderní slovo je vize. Avšak vize je od slova vidět a radnice nevidí do budoucna nic a nebo to, co by měla vidět, tají. Její rozhodování je nekoncepční, chaotické a poplatné nejrůznějším zájmům a tlakům různých lobby a zájmových skupin.Jak jinak si vysvětlit budování dalšího zbytečného parku? Někomu se to bude asi hodit do krámu, koneckonců, moc nás to nebude stát a máme čárku za aktivitu. Ale občané by potřebovali vidět a slyšet kdy, jak a co smysluplného se město chystá vykonat pro obyvatele a jak to prospěje všem, nejen budoucímu nositeli nějaké "parkové" zakázky. To město není majetkem radnice, je nás všech, takže už by bylo na čase, aby se nějaká vize objevila a město ji dalo občanům k veřejné diskuzi. A poté, až se s ní občané seznámí, v diskuzi si ji přizpůsobí k obrazu svému a vezmou ji za svou, může město začít budovat něco, co si přeje většina. A ne nějaké parčíky, jak se zrovna komu hodí, za šílené peníze, třebaže nejsou zrovna naše. Nebo ne?

Honza  | 11.12.2009, 11:38
#8646
90.177.xxx.xxx

Jo, do doby, než začaly komouši budovat náš krásný Dřevokombinát, megalomanské dílo minulého režimu, byl v těchto místech, kde je nyní zcela ze 75% nevyužitá plocha prostor, kde byly pěkné domy, ale i lesopark. Nyní se buduje dílo za několik milionů, holt nová doba chce své.

Jaroslav  | 7.12.2009, 19:01
#8644
90.177.xxx.xxx

ZALOŽENÍ MĚSTSKÉHO LESOPARKU
No to je neuvěřitelné, co si radnice vymyslela za hovadinu, ten "parčík" má spolykat 14 a půl milionů Korun českých??
Tam u hlavní cesty, naproti továrny ze které jde nepřetržitý hluk a smrad, kde jak je rok dlouhý nezasvítí pořádně slunce, celkem mimo veškerého dění chtějí vybudovat něco, co v podmínkách Vrbna ztrácí smysl??? Zeleň obklopuje celé Vrbno! Kdyby jste ty prachy vrazily prostoru naproti Albertu, kde by mohl vzniknou klidně park se vším všudy, kde by mohlo dojít k zlidštění "betonoasvaltového" centra.Tak si myslím že to bude mít větší smysl. Sakra, vždyť nedávno se s velkou slávou otvíral park v areálu školky??
Kdyby z odpuštěním nebyli tak hloupí a nezbavily se koupaliště, mohli investovat tam. Prosím Vás co tady má dělat prostý občan?? Akorát chlastat, nic jiného se tady nedá dělat. Už vidím jak půjde třeba důchodce či nadřený občan na večer přes celé město mrznout někde na lavičku, kde si nebude moci ani nechat proběhnou děti či psa. Plocha která připadá v úvahu je směšná. Ptal se vůbec někdo NA NÁZOR občanů?? Další průser na obzoru jako trapný a velmi drahý pokus o rybníky které neplní vůbec svou funkci, kde bylo taky prodrbáno 15 miliónů, kde je ve dvou spodních pouze smradlavá voda na úrovni hladiny řeky( do které se nedá díky regulaci na celém území města vstoupit) tak slouží skupince rybářů(nezávidím vám to rybáři), kteří se mačkají okolo strmého břehu. A teď pro změnu "LESOPARK". Jak je možné že něco tak nesmyslného mohlo projít v radě a na zastupitelstvu??
Děkuji Joughemu za podrobný článek a za jeho názory a postřehy k reálnosti tohoto předraženého projektu.

  0/0  
Zobrazuji "pouze" posledních 1000 příspěvků. Ostatní příspěvky najdete v historii diskuse (8 Mb+).